RBK-sjefen: – Kan ikke holde på slik til evig tid. Vi er nødt til å snu det

foto