Det er klart etter et møte i skistyret i dag, fredag.

I går fortalte VG hvordan hopplandslaget ikke kommer til å klare kravet fra skiforbundet om å lande en ny sponsoravtale verdt fem millioner kroner før 1. mai.

Uten en slik avtale var hopp bedt om å kutte i sine egne budsjetter.

Men etter et møte med hoppkomiteen i går, samt dialog med de fem andre grenene i norsk skisport i dag, så har Erik Røste og skistyret endret kurs:

– Vi har fått god informasjon om det arbeidet som pågår opp mot eksisterende og nye sponsorer. Det er gode prosesser på gang. Hoppkomiteen har sagt at de trenger noe mer tid, sier Røste til VG.

Han har diskutert dette med styret sitt i dag. Tema var en risikobuffer på fem millioner kroner som grenene i utgangspunktet skal få utbetalt til høsten:

– De andre grenene har sagt seg villige til å gi denne bufferen til hopp som et lån, slik at de kan få noe mer tid i arbeidet sitt innenfor sitt vedtatte budsjett. Dersom det ikke går som man håper og tror, så er grenene innforstått med at disse pengene ikke kan brukes i 2022. Men det er ingenting som tyder på det nå, sier Røste.

– Er du optimist med tanke på at dette løser seg greit?

– Ja, jeg er optimist. Det baserer seg på den informasjonen vi har fått løpende, men ikke minst etter møtet i går. Det har vært en fantastisk hoppsesong, og det er gode prosesser på gang med tanke på sponsorer.

VG konfronterte landslagssjef Clas Brede Bråthen med Røstes budskap fredag kveld:

– Dette er nytt for meg og jeg håper jeg blir satt inn i omfanget på en måte som gjør at jeg får en god forståelse for hva det dreier seg om. Om dette medfører at vi får den arbeidsroen og tiden vi har bedt om siden nytt år tenker jeg umiddelbart at det er fint, sier Bråthen.

Stine Aaseth Korsen fra hoppkomitéen sier de er meget godt fornøyd med nyheten, og at det er positivt at de nå får tid til å sikre den økonomiske fremtiden. Hun utdyper også hvorfor de ikke ville være med på budsjettkutt, slik VG meldte torsdag.

– Det har vært vanskelig for hoppkomiteen å akseptere et vedtak om kostnadstilpasninger som i praksis ville bety at alle ansatte i hopp måtte sies opp og en nedleggelse av hoppsporten slik vi kjenner den. Vi er lei oss for at de ansatte i hopp den siste tiden har måttet frykte for jobbene sine, og det har også vært en unødig krevende periode for alle oss som jobber med og for hopp, sier Aaseth Korsen til VG.

Samtlige av sponsoravtalene til hopp går ut ved månedsskiftet. Kun LO har sagt at de ikke ønsker å bli med videre. Organisasjonens bidrag er imidlertid betydelig: Omtrent 13,5 av et totalbudsjett på 25-26 millioner kroner kommer fra LO.

Høstens konflikt mellom Clas Brede Bråthen og ledelsen i skiforbundet får mye av skylden for at sponsorarbeidet har dratt ut i tid, ifølge Bråthen.

Han har lenge ytret frustrasjon over fristene hoppsporten har fått med å hente nye sponsorkroner.

Skistyret krevde i utgangspunktet fem millioner kroner før 1. mai for å unngå at hopp skulle kutte i budsjettene sine. Deretter har det vært krav om nye 2,5 millioner kroner innen 15. mai, og deretter ytterligere 2,5 millioner kroner før 1. juni.

– Man er ikke lugn før alt er på plass, men den dialogen vi har med eksisterende og mulig nye partnere gir ingen grunn til mareritt. Men solid håndverk krever tid. Det er lettere å slå opp et telt enn å bygge et hus, sa Clas Brede Bråthen til VG i går, torsdag.