Ny studie om utholdenhetsutøvere overrasker: Mener resultatene kan hjelpe norske ungdommer