200 nordmenn blir alene på tribunen under Romania – Norge

foto