Det viser et internt notat fra advokatfirmaet Kluge, som VG har fått tilgang på. Kluge jobber for skiforbundet i konflikten med Clas Brede Bråthen.

Dokumentet har tittelen «Vurdering av mulig oppsigelse – behov for ytterligere opplysninger» og er datert 26. august. Det er samme dato som styret i skiforbundet sendte ut en pressemelding der Bråthen ble anklaget for å ha en uakseptabel atferd og kommunikasjonsform.

Det var i slutten av juni at leder i hoppkomiteen, Alf Tore Haug, sendte hoppsjefen en signert kontrakt for perioden frem til 2025.

Bråthen signerte deretter selv papirene og sendte ut en fellesmail der han takket for tilliten. Haug har senere hevdet at han kun sendte et utkast og at Bråthen har forsøkt å kuppe sin egen ansettelse. Bråthen mener derimot at flere e-poster viser at Haug har feilinformert i saken.

VG kan i dag avsløre nye detaljer om foranledningen til den spesielle episoden:

Tidlig i juni ble generalsekretær Ingvild Bretten Berg kontaktet av hoppkomiteen, med beskjed om å signere en forlengelse av Bråthens kontrakt. Bråthen har vært hoppsjef i 17 år – hele veien på midlertidige kontrakter.

Generalsekretær Bretten Berg nektet imidlertid å signere og argumenterte med krav om endring i atferden til Bråthen.

Det var foranledningen til et møte 24. juni, der hoppledelsen stilte med fem personer, inkludert landslagssjef Alexander Stöckl og markedskoordinator Arne Åbråten.

I møtet krevde markedskoordinator Åbråten at lederen av hoppkomiteen, Alf Tore Haug, skulle trekke seg fra vervet. Samt at Bråthen måtte få oversendt en ny kontrakt.

– Bakgrunnen for at ledergruppen anmodet Haug om å trekke seg som leder av hoppkomiteen, var at han selv i forkant av valget 10. juni hadde sagt at dersom han ikke lykkes med å få signert en ny kontrakt med Clas Brede før valget av ny Hoppkomite, så ville han trekke seg som kandidat, forklarer Åbråten til VG.

BRÅTHEN-ALLIERT: Markedskoordinator for hopplandslaget, Arne Åbråten, har måttet svare skiforbundet, som har stilt spørsmål ved hans lojalitet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Dagen etter, fredag 25. juni, skal han og Haug ifølge det interne advokat-notatet ha hatt følgende SMS-utveksling:

Åbråten: – Hei, etter det jeg forstår har ikke CBB mottatt kontrakten. Er det noe uklart fra gårsdagens møte.

Haug: – Jeg ber om respekt for at vi forsøker å løse denne saken.

Åbråten: – Respekt? Håper du har respekt for det vi sa i går. Ikke for å true, men vår vei til mediene som skissert i går nærmer seg fort. Send kontrakten til CB asap.

Deretter går det ifølge advokatnotatet to minutter før neste melding sendes:

Åbråten: – Er den sendt?

Haug: – Vi prøver løse saken.

Åbråten: – Alf Tore. Jeg håper virkelig at gårsdagens møte ga deg en bekreftelse. Det vi ikke forstår og ikke liker er at du ikke svarer CB og heller ikke gir han din signerte versjon.

Der er det satt punktum i advokat-notatet.

Men i den opprinnelige SMS-en fortsetter setningen med «slik du sa i går at det var naturlig for deg å gjøre. Det må du forklare oss hvorfor du ikke gjør».

Haug hadde allerede signert og datert en kontrakt, som han sendte til Clas Brede Bråthen. Haug fastholder i dag at dette var et utkast, og ikke en endelig kontrakt. Bråthen er uenig, og har stilt spørsmål ved hvorfor noen signerer og daterer et utkast til en kontrakt.

I notatet VG har fått tilgang på, så svarer generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste på konkrete spørsmål fra sine egne advokater i Kluge.

I notatet skriver advokatene følgende:

«En potensiell utfordring med å bruke hendelsene knyttet til kontraktsutkastet i en sak mot CBB, er at han kan tenkes å hevde at hoppledelsen i denne saken opererer på egen hånd, og at CBB eksempelvis ikke kan lastes for at Åbråten truer med å gå til mediene om ikke kontrakten undertegnes».

Deretter stilles det spørsmål ved om skiforbundet kjenner til opplysninger som kan underbygge at Åbråten og Bråthen har handlet i fellesskap.

Ingvild Bretten Berg svarer sine egne advokater i notatet:

«Vi har ingen «bevis» for at Arne og Clas Brede opererer i tospann, men jeg har en antagelse om dette, som jeg kan forsøke å underbygge med følgende opplysninger; Fredag 25. juni kl. 22.36 på kvelden mottar jeg en mail fra Arne Åbråten med krav om innsyn i personopplysninger etter personvernloven. Lørdag 26. juni kl. 08.06 mottar jeg en tilsvarende mail fra Clas Brede hvor han har tatt skjermdump av innsynsbegjæringen Arne sendte, og sender meg det samme kravet».

– Jeg syntes det var ryddig å informere min nærmeste leder, Clas Brede, om at jeg benyttet min rettighet til å sende en begjæring om innsyn i mine personopplysninger til arbeidsgiver, og derfor fikk han en kopi av det jeg sendte NSF 25.6, forklarer Åbråten i dag.

VG har vært i kontakt med Norges Skiforbund i forbindelse med denne saken.

«VG har fått tilgang til interne saksdokumenter og vi kan ikke kommentere innholdet i disse», skriver kommunikasjonssjef Espen Graff i en e-post.

GENERALSEKRETÆR: Ingvild Bretten Berg. Foto: Vidar Ruud / NTB

Bretten Berg skriver i notatet at skiforbundet er kjent med at Åbråten og Clas Brede Bråthen har vært venner i mange år.

«Men vi har selvsagt ingen faste holdepunkter for at de operere i tospann – annet enn at vi hører mye «på bygda» om det» skriver generalsekretæren.

Overfor VG understreker Åbråten at han har hatt et jobbmessig forhold til Bråthen siden 2005, og at de to har samarbeidet tett i jobben for norsk hoppsport.

– Oftest er vi enige om det faglige innholdet. Jeg har aldri oppfattet at dette har vært noe problem for Skiforbundet som arbeidsgiver, og heller ikke hørt betegnelsen «tospann» brukt om oss. Dersom vi har «kallenavn» hos arbeidsgiver jeg ikke er kjent med må andre få lov å forklare det, sier han.

VG avslørte i forrige uke at skiforbundet, som er saksøkt av Bråthen, vurderer en oppsigelse av hoppsjefen – som har både trenere, utøvere og sponsorer i ryggen.

Skiforbundet har også stilt spørsmål ved lojaliteten til Arne Åbråten og avkrevd ham skriftlige svar om dette.

Advokatnotatet som omtales i denne saken, viser altså at en oppsigelse allerede var oppe som tema internt i skiforbundet i august. I går, tirsdag, skrev VG at Bråthen nå er kalt inn til drøftelsesmøte i neste uke. Det kan være første skritt mot en oppsigelse av mannen som har noen få måneder igjen av kontrakten sin.