Ramsland ferdig. Mener Start har vært uryddige

foto