Dette kameraet er uønsket i Oslo. I Tromsø kom det opp uten at kommunetoppene fikk beskjed.