Superspissen møter klubben han har legendestatus i

foto