Grindhaug: - Trist for Fredrikstad. Kjekt for oss.

foto