Lars Zachariassen (31) hjalp andre til bedre fysisk og psykisk helse. Så møtte han selv veggen.