VG vet at det vekker kraftige irritasjon i deler av hoppmiljøet.

For samtidig som styret i Norges Skiforbund er bekymret for arbeidet med å skaffe nye sponsorer, så ønsker hoppmiljøet mer tid til å lande nye avtaler.

Kilder VG har vært i kontakt med forteller om et halvår preget av OL, VM i Vikersund, verdenscupen - og etterarbeid i kjølvannet av den såkalte «hoppsaken». Men nå jobber både ansatte og tillitsvalgte i hopp for fullt opp mot sponsorene, heter det i et møtereferat fra 1. april.

– Uforståelig

Landslagssjef Clas Brede Bråthen er konfrontert med opplysningene i denne saken:

– Jeg mener at det er uforståelig at man nå bruker masse tid og energi på å stille krav og såkalte kontrollprosesser. Det er ingenting skapende i slikt. Oppgaven vår er å legge til rette for mest og best mulig aktivitet i topp og bredde, sier han til VG.

Bråthen mener sponsorsituasjonen hoppsporten nå opplever er et direkte resultat av bråket som herjet grenen i fjor høst.

– Hadde det bare handlet om å stille krav, så hadde jeg gjort det med én gang. Da hadde jeg krevd 100 millioner kroner. Men det er ikke sånn, og nå må alle jobbe sammen, sier Bråthen.

– Er du trygg på at dere kommer i mål dersom dere bare får tid?

– Ja. Jeg har spurt hoppkomiteen, skistyret og ledergruppa vår om noen tror vi ikke klarer det. Ingen har svart ja. Jeg har også spurt om noen mener at Arne (Åbråten) og jeg ikke er rette personer til å gjøre jobben. Ingen har ment det, sier han.

Røste: – Har gitt utvidet frist

Skipresident Erik Røste på sin side understreker hvordan skistyret har vært opptatt av å hjelpe hopp etter den situasjonen som oppsto i fjor.

Grenen har ifølge Røste fått ekstra tid, og satte selv en opprinnelig frist på 1. april med å komme med en plan for å tilpasse kostnadene.

– Så valgte skistyret å gi ytterligere én måned før man måtte se på en mulig kostnadstilpasning, nettopp fordi hopp ga uttrykk for at de har gode prosesser på gang. Men skistyret har også ansvaret for den totale økonomien i forbundet, sier Røste.

– Bråthen mener det som skjedde i fjor er bakgrunnen for det som skjer nå, og mener at dere da må kunne gi noe mer slingring?

– Skistyret har gitt hopp ekstra tid og godkjent et budsjett i januar med langt større usikre inntekter enn normalt basert på en dialog med sponsorene og hoppkomiteen. Bråthen sier nå at de har gode prosesser på gang og det er bra.

DEN GANG DA: Her signerer Erik Røste og Clas Brede Bråthen en avtale med LO i september 2016. Denne avtalen må nå erstattes av en annen sponsor. LO-avtalen har gitt drøyt 13 millioner kroner i året de siste årene. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Må erstatte LO-avtale

Bakteppet til det som nå skjer er som følger:

Samtlige av hopplandslagets sponsoravtaler går ut i disse dager. Kun LO er tydelige på at de ikke vil fortsette støtten. Organisasjonen var svært kritisk til skiforbundets opptreden i forbindelse med fjorårets opprivende konflikt. Skiforbundet hevder at LO allerede hadde bestemt seg for å gi seg, uavhengig av den saken.

LO-bidraget som nå forsvinner er uansett betydelig: Etter det VG forstår har fagforbundet betalt drøyt 13 millioner kroner av et totalbudsjett på rundt 25 millioner kroner i året.

I et Teams-møte på ettermiddagen 8. mars ble leder for hoppkomiteen, Kristian Brenden, bedt om å redegjøre for arbeidet med å skaffe nye sponsorer. Brenden sa da at evalueringsrapporten som ble lagt frem i januar, i etterkant av «hoppbråket», hadde gjort det vanskeligere å fornye sponsoravtaler.

Men den forklaringen fikk ingen støtte i skistyret, viser et referat fra møtet. Styremedlemmene påpekte blant annet at ingen av rapportens anbefalinger omhandler sponsorene i hopp.

«Videre stilte styret kritiske spørsmål til den begrensede framdriften i markedsarbeidet i hopp, og uttrykte en klar forventning om resultater i form av signerte avtaler i nærmeste framtid for å unngå at kutt vil måtte iverksettes» heter det i referatet.

Skistyret reagerte

Bare ni dager senere, torsdag 17. mars, kalte skiforbundet inn til et ekstraordinært styremøte. Hopplandslagets sponsorarbeid var eneste punkt på agendaen.

På møtet ble det gitt uttrykk for stor misnøye fra sponsorene over at LO skal ha blitt omtalt negativt i evalueringsrapporten etter hoppsaken, som ble lagt frem i juni. Deretter ble det informert om at det ikke var signert noen nye sponsoravtaler siden forrige møte, for en drøy uke siden.

Hoppkomitéleder Kristian Brenden viste ifølge et møtereferat til «usikkerhet knyttet til framtidig ledelse i hopp og sportslig satsning fremover som årsaker til dette».

Ordene beroliget ikke medlemmene av skistyret.

«Styret reagerte på hoppkomiteens årsaksforklaringer, og uttrykte stor bekymring knyttet til framdrift og fokus i hopp sitt markedsarbeid» heter det i møtereferatet.

Tidligere denne måneden, 1. april, informerte deretter Stine Korsen, som er medlem av hoppkomiteen, skistyret om at det jobbes godt på sponsorsiden, og at det er håp om å lande minst to avtaler før 1. juni.

GENERALSEKRETÆR: Ingvild Bretten Berg. Foto: Thomas Brun / NTB

Tre datoer

Skistyret innvilget derfor en utsettelse for når friske penger måtte være på plass, dersom hopplandslaget skal unngå tilsvarende budsjettkutt.

I vedtaket, som VG har sett, legges det opp til følgende tidsplan:

  • Innen 1. mai må hopp skaffe fem millioner kroner for å unngå budsjettkutt.

  • Innen 15. mai må ytterligere 2,5 millioner kroner være på plass.

  • Innen 1. juni må deretter ytterligere 2,5 millioner kroner være avtalefestet.

Hoppkomiteen ble også pålagt ukentlig rapportering til skistyret, som ledes av Erik Røste.

Skipresidenten gir uttrykk for optimisme og er positiv med tanke på en løsning:

– Det viktige nå er at hopp lander én avtale før 1. mai. Det vil være en god start og vil gi hopp mer ro i det videre arbeidet , sier han.

Røste var i høst en hovedaktør i konflikten med daværende sportssjef Clas Brede Bråthen. Bråthen var erklært uønsket av ledelsen i skiforbundet, men ble etter et massivt press tilbudt en ny jobb, nå som landslagssjef.

I dag har Bråthen fortstatt ansvaret for sponsorarbeidet på hopplandslaget, og i referatet etter det forrige styremøtet heter det følgende:

«Styret understreket videre at forhold knyttet til økonomien i hopp skal kommuniseres av hoppkomiteen, ikke av ansatte».

– Jeg husker at alpint sto i en lignende situasjon i 2010 eller 2011. Da mobiliserte hele skiforbundet. Langrenn og hopp ble bedt om å bidra med å si fra oss retten til telemarkedet, slik at Telenor kunne få eksklusivitet. Selvsagt stilte jeg og Åge Skinstad (langrenn) opp den gangen. Men hvor har det blitt av den holdningen? Det ser jeg ikke! sier Clas Brede Bråthen til VG.