Kristian Blummenfelt er olympisk mester: Her får han medaljen