Breddeidretten reagerer på statsbudsjettet. Kulturministeren slår tilbake: – Forstår ikke kritikken