Forvandlet Pellegrino lovprises: – Mer enn en fotballspiller

foto