«Vi har det som skal til – og føler oss ikke underlegne noen»