Vi sendte fra Viking-festen i Vågen – se den i opptak

foto