Treneren ga henne klar beskjed etter hemmelig aktivitet