RBK-profilen ble satt på «verksted». Der gjorde de et spesielt funn