Seks av Bjarne Berntsens mest betrodde står uten kontrakt

foto