Agger: – Vi forstår Hareides grunnprinsipper

foto