Ringvassøy jakter serieledelse – se kampen mot TSI

foto