Svendsen: – Høyt nivå på Siems reiseregninger

foto