Nyheten får Emil til å smile

Emil Iversen har selv vært kritisk til manglende oppfølging fra Skiforbundet i Trøndelag. Nå er en ny ressursperson på plass. Emil Iversen har selv vært kritisk til manglende oppfølging fra Skiforbundet i Trøndelag. Nå er en ny ressursperson på plass. Foto: Kim Nygård