Ekspertene påsto at hun så for godt. Det ville ikke den svaksynte utøveren finne seg i.