Premier League gjør det vanskeligere å få utsatt kamper

foto