Takket nei til RBKs siste tilbud - nå forklarer han hvorfor

foto