Bryne flytter til Varhaug og tester tre nye mot Brodd