Djokovic trener mens saken behandles – undersøkes for løgn

foto