Dommerforeningen skal bidra til å løse Edvartsen-konflikten

foto