Avis: Gaviria mister Touren – åpner for Kristoff-sjanser

foto