Først sa Madeleine (25) opp jobben, så avviste hun tre utenlandske klubber

foto