– Det er veldig mye tro og håp i dette her. Vi vet jo ikke hvordan det blir.

foto