Sandnes og Nærbø kom til kort mot storlagene

foto