Sosialistisk Ungdom vil gjøre idrett gratis for alle under 18 år: – Må komme klasseskillet i idretten til livs

Stortingsrepresentant for SV, Freddy André Øvstegård og nestleder i SU, Balder Alvær Olafsen, mener SV bør ha gratis idrett på valgprogrammet til høsten. Stortingsrepresentant for SV, Freddy André Øvstegård og nestleder i SU, Balder Alvær Olafsen, mener SV bør ha gratis idrett på valgprogrammet til høsten. Foto: Signe Dons