Ubeseirede Vikings opprykksmareritt: – Ufortjent og bittert