Bryne kollapset fullstendig: Treneren etterlyser mer kynisme

foto