Det viser brev fra både Akershus og Buskerud Skikrets, som VG har fått tilgang på.

I brevene går det klart frem at saken har utviklet seg til å bli et stort omdømmeproblem for Ski-Norge. Brevene ble sendt til ledelsen i skiforbundet allerede 22. september.

Det var altså før en sponsor som LO skrudde igjen pengekranen – i protest mot det som har skjedd den siste tiden.

«At skistyret ikke har vist sitt ansvar for å løse saken, skaper stor bekymring i hele organisasjonen», står det i brevet som er signert styret i Buskerud krets.

De gir uttrykk for at styret i skiforbundet, som ledes av skipresident Erik Røste, ikke har forstått at Bråthen-saken har utviklet seg fra en personalsak til en omdømmesak.

Buskerud krets mener entusiasmen svekkes blant de frivillige, og sier at interessen fra lokale sponsorer svekkes. Beskjeden til Røste og skistyret er klar: Rydd opp.

«Saken er ikke lenger kun en administrativ anliggende. Det er i første rekke skistyret, som ansvarlig, som må ta nødvendige grep for å få løst saken», heter det i brevet.

Deretter åpner Buskerud skikrets for å kreve et ekstraordinært ski-ting om ikke det skjer noe. Det kan bety at hele styret til Erik Røste står i spill.

Røste deler bekymring

Skipresident Erik Røste understreker overfor VG at styret deler bekymringen til skikretsene om at saken må løses, og at styret derfor har tatt grep:

«For å etterkomme hoppmiljøets ønske om at Clas Brede skal være med videre i en sportslig stilling, besluttet derfor skistyret på et møte sammen med hoppkomiteen sist mandag å tilby Bråthen rollen som landslagssjef i hopp. I denne rollen ville han få de samme betingelser som han har i dag og kunne konsentrere seg om sportslige oppgaver», skriver Røste i e-post til VG.

Han hevder at Bråthen avviste en videre dialog.

Etter det VG forstår er det likevel uenighet om hvem Bråthen skal rapportere til i tilbudet Røste omtaler, det som nå skaper splid mellom partene: Bråthen vil ikke bruke penger på en ny stilling som vil koste Ski-Norge penger. Men skiforbundet ønsker ikke at Bråthen skal definere sin egen leder.

Buskerud står ikke alene. Også Akershus krets har sendt et brev i løpet av de to siste ukene. Kretsen omtaler den pågående konflikten som «trist» og mener omdømme til skisporten skades:

«Vi opplever nå en ledelse som dessverre ikke etterlever våre verdier i Norges Skiforbund», heter det i brevet som VG har en kopi av.

POPULÆR – OG UPOPULÆR: Hoppsjef Clas Brede Bråthen har sine ansatte, samt utøverne i ryggen. I toppen av skiforbundet er han ikke like populær. Foto: Geir Olsen

Deretter trekker Akershus krets frem et ferskt brev fra en sentral leder i Norges Skiforbund, der det ble argumentert med jobben som angivelig er gjort for kvinnehopp fra skiforbundet sentralt. Akershus skikrets er ikke enig i denne forsvarstalen, som omtales som «merkelig»:

«Vi ber det sittende styret rydde opp i dette» står det i brevet.

Clas Brede Bråthen har hatt jobben som sportssjef for hopplandslaget i 17 år – på midlertidige kontrakter. Både utøvere, sponsorer og trenere ønsker ham med videre. Men konflikter med ledelsen i skiforbundet gjør at 52-åringen er uønsket når kontrakten går ut til våren.

Ledelsen i skiforbundet mener Bråthen har en uakseptabel oppførsel i norsk arbeidsliv. Bråthen har svart med å saksøke arbeidsgiveren, fordi han mener tiden som midlertidig ansatt gir krav på fast jobb.

Akershus skikrets har ikke fått svar på sin e-post, opplyser kretsleder Vidar Ruud overfor VG. Han hadde håpet på en løsning, men opplever saken som fastlåst:

– En løsning hvor Clas Brede Bråthen kunne rapportert til Ståle Villumstad (arrangementssjef i hopp) hadde vært en god løsning, sier Ruud.

Det er er en løsning som apparatet rundt Bråthen har åpnet for, men som har blitt avvist av skiforbundet. De er klare på at Bråthen ikke skal få velge sin egen leder.

Buskerud skikrets sier i en SMS til VG at de får bekreftet at skistyret har tatt tak i saken, og at det er tilfredsstillende. De er opptatt av omdømmet, samt det at saken ikke lenger kun håndteres administrativt.

«Skistyret beklager på det sterkeste den belastningen dette har vært for hele organisasjonen og er fullt ut innforstått med at vi ikke kan leve lenger med den uavklarte situasjonen», skriver skipresident Erik Røste i en e-post til VG.