Brynes prøvespillere lever farlig, kan være ute før kampen mot Viking