Mens motstanderlagene forsterker tungt, er situasjonen en helt annen i SIF: – Det blir en knalltøff sesong

foto