Maksgrense på 12 millioner til Vikings spillerselskap