Gullstrid, sparkinger og ekstreme omgivelser: Slik var Henning Bergs ville utenlandseventyr