Han har aldri lukkast i OL. Heller ikkje denne gongen gjekk det for Røthe.