Ingve Bøe: – Ryker vi nå, skal jeg spise noe jeg ikke fordrar