Norge og Graabak verdensmestere - tyskerne la inn protest