LANG VENTETID: Her har TIL akkurat scoret sitt siste seriemål i forrige sesong. Når det skjer neste gang vet ingen foreløpig. LANG VENTETID: Her har TIL akkurat scoret sitt siste seriemål i forrige sesong. Når det skjer neste gang vet ingen foreløpig. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

«Seks mulige scenario for TIL i 2020»

KOMMENTAR: Kamp hver tredje dag, eller halvere antall kamper? Spill for tomme tribuner? Alternative løsninger må diskuteres for toppfotballen.

I løpet av helga den 18. og 19. april skulle TIL egentlig ha spilt tre serierunder i 1.-divisjon. Bortekampen mot Sogndal ville etterfulgt de to første rundene mot Sandnes Ulf borte og Kongsvinger hjemme. Og vi hadde begynt å få noen svar på hva som bor i dette laget etter nedrykket i fjor.

Som alle er kjent med handler ikke dagene nå om fotballkamper, verken for TIL eller andre lag. Samtidig spekuleres det mye i hvordan fotballsesongen kan bli seende ut – når den på et tidspunkt kjøres i gang.

Her er noen av mulighetene som ligger der.

1. Ekstremhøsten

Inntil videre er det forbud mot arrangementer som fotballkamper, konserter og andre store forsamlinger inntil 15. juni. Hvis vi tar utgangspunkt i at det i etterkant av denne datoen vil kunne arrangeres kamper, vil en serieåpning trolig kunne skje tidligst et par uker etterpå. Det vil ligge i kortene at lagene ønsker å få spilt noen få treningskamper i det som vil bli en minioppkjøring.

Med seriestart rundt 1. juli er norsk toppfotball tre måneder på etterskudd fra det som egentlig var oppsatt. Og hvis serien skal ferdigspilles til rundt 1. desember betyr det i de fleste ukene kamper onsdag og lørdag/søndag. Litt som det er i mai hvert år der det ofte er åtte-ni kamper fordelt på cup og serie for toppklubbene.

Variablene her vil selvsagt være om cupen skal spilles, og om 1.-divisjon skal ta hensyn til landslagsopphold som tar opp tre helger hver høst. Tas cup og landslag bort vil det åpne opp for et lettere program, men det vil fortsatt være intensivt.

Fra 1. juli til 1. desember er det 21 uker. Det sier seg selv at en ytterligere forskyvning av arrangementsforbudet vil skape enda større utfordringer enn det som er der.

2. Den tyske modellen

Både i Tyskland og England har det vært sett på mulighetene for å spille avvikle flere kamper på færre steder over kort tid.

Overført til norske forhold ville det for eksempel bety at det i 1.-divsjon ble brukt et mindre antall stadioner der det blir spilt flere kamper med en rekke forskjellige lag i løpet av en kort periode. Et slik oppsett ville sørget for at smittespredningen potensielt kan minimeres.

3. Enkel serie

Dette er en løsning som trolig vil bli gjennomført for det meste av divisjonene bak de to øverste i Norge. Rogaland Fotballkrets har allerede bestemt seg for å spille halvparten av de oppsatte kampene fra 4.-divisjon og nedover, samt på aldersbestemt nivå. Også i Troms har dette vært sett på som en mulighet.

Da kan sesongen starte etter fellesferien, og fullføres til i oktober, uten at kampbelastningen blir for stor. Alternativet er å spille gjennom hele juli – også for breddefotballen.

Men det kan også være en mulighet som tvinger seg fram for toppfotballen dersom arrangementsforbudet i Norge følger grepene som er gjort i Tyskland. Der kom myndighetene torsdag ut med et direktiv som strakk dette forbudet til minst 31. august. Det kan bety ingen kamper før den tid, og skjer det samme i Norge vil enkel serie være en høyst reell mulighet.

Utfordringen handler åpenbart om økonomi. For rettighetshaverne Discovery som betaler 400 millioner kroner hvert år for å vise Eliteserien og 1.-divisjon vil selvsagt ha produktet sitt for den nevnte summen. TIL skal ha rundt sju millioner av dette i 2020.

4. Høst/vår

I videreførelsen av det forrige punktet kommer tanken om å endre norsk fotball til den samme syklusen som mesteparten av Europa. Sesongstart i august. Vinterpause fra slutten av november til slutten av mars. Og avslutning på sesongen i mai/juni. Et slikt scenario ville gjort at høsten ble mer overkommelig.

Gjennom årene har mange tatt til orde for dette. En fordel er at norske lag står bedre rustet til å spille europacup fordi det vil skje mye raskere etter at de har kvalifisert seg. Tidligere landslagstrener Per-Mathias Høgmo har vært en forkjemper, og nåværende assistenttrener, Per Joar Hansen, snakket åpent om denne muligheten for snart en måned siden.

De klimatiske utfordringene er alle kjent med. Å spille kamper midtvinters i Norge er ingen trivelig opplevelse verken for spillerne eller publikum. Dermed blir vinterpausen fort rundt fire måneder, noe som vil være for lenge. Samtidig vil dette gjøre at toppfotballen kommer i utakt med breddefotballen, som åpenbart må fortsette som i dag. Dessuten vil deler av perioden da klimaet er som best i Norge ikke bli brukt til fotball.

For TILs del kunne de antagelig spilt hele året i Tromsø, forutsatt at de hadde en innendørshall som møtte kravene til toppfotballen. Det ligger inntil videre ikke i planene.

5. Spill bak lukkede dører

Et omstridt forslag som langt fra er en utenkelig løsning, i hvert fall til å begynne med. Den nevnte rettighetsavtalen for TV er en så betydelig del av inntektene til norske toppklubber at jeg tror de heller velger tomme tribuner for en periode.

Inntektene fra kampdager er heller ikke så store at de kan konkurrere med summene som kommer fra TV. Hvis fotballen får lov til å spille uten publikum vil de kunne få i gang fotballen, uten å ha risikoen for smitte blant tusenvis av engasjerte tilskuere.

Kommer vi dit, og TIL avgjør en kamp på overtid, blir det unektelig litt spesielt at det eneste som høres er spillernes glede over målet. Ikke supporternes hyllest.

Hva slags effekt en slik løsning vil få for interessen finnes ingen fasit på. Det vi vet er at rammen rundt en fotballkamp er en av de viktigste brikkene for produktet.

6. Avlysning av sesongen

Upopulært og ekstremt skadelidende. Likevel skal ikke muligheten for at det ikke blir noen toppfotball i 2020 avskrives helt. Konsekvensene vil bli konkurser, minskende interesse og spillere som forsvinner fra klubbene sine. Mange må kanskje finne seg sivile jobber fordi arbeidsmarkedet som fotballspiller over natta er borte.

Åpenbart vil idretten gjøre alt for å unngå å komme i denne situasjonen. Men i verste fall kan det faktisk bli en realitet.