Skimammaens død skaper frykt i smøreboden

Trebarnsmor Toril Stokkebø brukte mye tid i smøreboden for egne barn. Hun døde av kreft i november og mente selv at det skyldtes for mye fluoreksponering. Trebarnsmor Toril Stokkebø brukte mye tid i smøreboden for egne barn. Hun døde av kreft i november og mente selv at det skyldtes for mye fluoreksponering. Foto: Olav Tungesvik