12 prosent av den norske befolkningen røyker fortsatt daglig (illustrasjonsfoto). 12 prosent av den norske befolkningen røyker fortsatt daglig (illustrasjonsfoto). Foto: Carina Johansen

Nei, kampen mot røyking er ikke vunnet

Røyking er halvert de siste ti årene, men vi bør ikke slå oss til ro med det, mener Kreftforeningen. Fortsatt kan 2500 kreftdødsfall i året knyttes til røyking.