Sprek:

Stor vekst i antall lavprissentre

For ti år siden fantes de knapt. Nå er hvert femte treningssenter et lavprissenter.

BILLIG iTrain har tre lavprissentre i Norge. På bildet ser man leder Asle Pedersen (i lilla). De to som trener heter Joakim Johannessen og Vegard Bondevik.   Foto: Paul Sigve Amundsen

sprek

De siste årene har det vært en voldsom vekst i antall treningssentre. Mye av denne veksten skyldes alle de nye lavprissentrene som har blitt etablert. I 2013 var 70-75 prosent av de nye sentrene som ble opprettet, lavprissentre. Totalt ble det registrert 155 lavprissentre ved utgangen av 2013.

- Hvis du går ti år tilbake så sto lavprissentrene for 1-2 prosent av markedet. Nå er 20 prosent lavprissentre. Alt tyder på at denne utviklingen vil fortsette, sier Ronny Helseth.

- Nesten alle trenings- sentre går med tap 

Internasjonal trend

Han er produktsjef i Creno, en av Norges største leverandører av betalings- og medlemsoppfølging for treningssenterbransjen.

- Det har vært en internasjonal trend i mange år. Vi er veldig sent ute. I Danmark er dette det største segmentet. Jeg tror at de som er kommet er kommet for å bli, og at det vil komme flere. Skal du etablere senter i dag, så er det lettere å tjene penger på dette enn fullprissenter, sier Finn Erik Sjong, rådgiver i Creno og tidligere eier og driver i treningssenterbransjen siden midten av 90-tallet.

- Hvorfor er lavprissentrene så populære?

- Det gir muligheten til å trene på egenhånd til en billig penge. Markedet for dette har vært der lenge, Norge er bare sent ute, sier Sjong.

- Hvordan går det med disse økonomisk?

- Forutsetningene for at lavprissenterne skal ha bedre driftsmargin beror i det store og hele på antall medlemmer. På grunn av den lave treningsavgiften (typisk under 200-lappen), er disse fullt og helt avhengig av volum. Per i dag er det vanskelig å si generelt at disse drives med bedre marginer, da det er tatt store investeringer nå i begynnelsen her i Norge, sier Helseth.

Satser stort

Health & Fitness er Nordens ledende treningskonsern, og består av fullservicekjedene Sats og Elixia og lavpriskjeden Fresh Fitness. Med 71 sentre og 260 000 medlemmer, er de den desidert største aktøren i Norge. De har ambisjoner om å etablere langt flere lavprissentre fremover.

- Fresh Fitness har 75 000 medlemmer i Norge til sammen. Dette mener vi at vi kan tredoble i løpet av kort tid, sier administrerende direktør i Health & Fitness, Olav Thorstad.

3T er markedsledende i Trøndelag. I høst åpner de sitt første ubemannede senter, men hovedsatsingen er på fullsortimentsentre.

- Det er jo ikke så mye som skiller de bemannede og ubemannede sentrene i pris, men jeg mener de ubemannede treningsrommene er relativt dyre ut fra hva du får. Så på sikt tror jeg de fleste vil velge å betale litt ekstra for alle mulighetene og servicen et fullsortimentsenter gir, sier Hilde Thommesen Holck, administrerende direktør i 3T Produkter AS.

Tøff start for Evo

Evo er av mange blitt omtalt som en lavpriskjede. Selv regner de seg innenfor "compact"-segmentet, siden de har investert mer på interiør, lokaler og utstyr, og holder en litt høyere medlemsavgift enn lavprissentrene. 18. september (de åpner to nye sentre de neste ukene) vil de ha 33 sentre i hele Norge, de fleste i Østlandsområdet, og 30 000 medlemmer.

Gründer og markedsdirektør i Evo, Kim Jordsjø, tror at lavprissentrene vil møte på utfordringer i tiden som kommer.

- Jeg tror de har fått mange lettfangede kunder nå i starten. Folk som blir medlem fordi det er billig, men som etter hvert slutter fordi de ikke klarer å fortsette å trene. Så må sentrene selge til stadig flere kunder for å opprettholde nødvendig medlemsmasse på grunn av stort frafall. Etter hvert tror jeg de blir nødt til å heve prisen, men da klarer de ikke holde medlemstallet oppe, sier Jordsjø.

Han mener lavprissentrene bør ha et større fokus på kvalitet.

- Norge er et lavprisland, så lavprissentre vil alltid ha god plass i Norge. Det er også mange lavprisaktører i andre bransjer som tjener mye penger i dag, men jeg tror at lavprisaktører innenfor treningsbransjen må heve seg på for å møte det norske publikummets krav til kvalitet, sier Jordsjø.

Selv har Evo slitt med røde tall siden oppstarten for fire år siden. Men det er som forventet, mener Jordsjø.

- Vi har investert mye de siste årene, så det ligger i våre budsjetter å tape penger. Det var ikke før første kvartalet i år vi skulle tjene penger, og det har vi klart. Nå gikk vi med et lite underskudd det andre kvartalet, så jeg regner med å gå ca i null i 2014, sier Jordsjø.

Stort befolkningsgrunnlag

Lavprissentrene er i dag mest utbredt på Østlandet, der man finner over halvparten av disse sentrene i Norge. Men man finner også sentre i Bergen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Tromsø og andre steder.

Anne Thidemann, direktør for området Trening i hovedorganisasjonen Virke, er usikker på hvordan mange flere slike sentre det er marked for i Norge.

- Det må være et stort befolkningsgrunnlag for at slike sentre skal lønne seg, sier Thidemann.

Hun forteller at det vi i Norge kaller lavpris egentlig er et "mid-price"-segment  (kr. 199-299) i et globalt perspektiv, mens "low cost" vanligvis er under 200 kroner – oftest kr. 99-160. 

Thidemann ønsker mindre fokus på pris fremover.

- Det er uheldig for både kunden og treningssentrene. Oppmerksomheten må rettes mer mot innholdet. Dessuten er det vanskelig å kategorisere treningssentrene på pris, fordi vi har kjeder som har lav pris på sine fullsortimenttilbud. Dermed blir differensieringen intetsigende, sier Thidemann.

  • Hvorfor har du valgt ditt treningssenter?