Friske med fedme har økt risiko for hjertesvikt

Har du BMI over 30, dobler du risikoen for fremtidig hjertesvikt.
sprek

Har du BMI over 30? Da hjelper det ikke om du har normalt blodtrykk, fine kolesterolverdier og lavt blodsukker. Du har uansett dobbelt så stor sjanse som normalvektige for fremtidig hjertesvikt. Har du BMI over 40, har du fem ganger økt risiko.

- Vi forventet at de metabolske faktorene som bukfett, blodtrykk, kolesterolverdier og høyt nivå av sukker i blodet skulle ha størst betydning. Men det viser seg fedme i seg selv gir høy risiko for hjertesvikt. Det er overraskende, sier Bjørn Mørkedal.

Han er lege i spesialisering ved Sykehuset i Vestfold og førsteforfatter på studien som er utført ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU.

Her kan du regne ut din BMI!

10 000 med fedme

Forskerne studerte data fra mer enn 61 000 personer som ikke hadde hatt hjertesykdom tidligere. Dataene ble hentet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 1997 (HUNT2). Deltakerne ble delt inn i kategorier ut fra BMI og om de var metabolsk friske eller syke.


- Skolene "forgifter" barn og unge med usunn og farlig mat

Personlig trener Cornelis Elander frykter at norske barn og unge skal bli like overvektige som amerikanske.

 

Hadde man midjemål over 94 cm (menn) eller 80 cm (kvinner) og i tillegg oppfylte to eller flere av følgende kriterier: forhøyede triglyseridverdier, redusert HDL-kolesterol, høyt blodtrykk eller bruk av blodtrykksmedisiner, høyt blodsukker og diagnostisert diabetes, ble man klassifisert som metabolsk syk. Ca. 10 000 av deltakerne ble klassifisert med fedme (BMI over 30), og av disse var 34,6 % metabolsk friske.

2547 deltakere hadde fått sitt første hjerteinfarkt frem til utgangen av 2008, mens 1201 hadde utviklet hjertesvikt. Det viste seg at risikoen for hjertesvikt var signifikant høyere blant metabolsk friske personer med fedme, sammenlignet med friske normalvektige. Det viste seg også at metabolsk syke med fedme hadde like høy risiko, som friske med fedme.

- Det virker som om fedme i seg selv, uavhengig av de andre faktorene, er farlig for hjertesvikt, sier Mørkedal.Da de gjentok undersøkelsen med hofte-midjemål som mål på fedme i stedet for BMI, fikk de samme resultat.

Første studien

Studien viste også at friske med fedme ikke hadde høyere risiko for hjerteinfarkt, sammenlignet med friske med normal vekt. Metabolsk sykdom viste seg å være forbundet med økt risiko for hjerteinfarkt, men denne risikoen viste seg å være like forhøyet uavhengig av BMI.

- Disse resultatene er i tråd med tidligere forskning. Men det er få som har sett på det med hjertesvikt før. Det er heller ikke noen som har sammenlignet hjerteinfarkt og hjertesvikt tidligere, sier Mørkedal.


Denne hytta mer enn doblet besøket sitt fra i fjor

– Den er veldig spesiell, sier generalsekretæren i Den Norske Turistforeningen. De melder om rekordbesøk på sine hytter.

 

De fant også at det ikke har noe å si om du har hatt fedme hele livet, eller har fått fedme sent i livet.

- Risikoen for å utvikle hjertesvikt er den samme, sier Mørkedal.

- God og interessant

Leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved Universitetet i Oslo, Jøran Hjelmesæth, har sett på resultatene fra studien.

- Jeg synes studien er veldig god og interessant, men jeg er ikke veldig overrasket over funnene. Økende kroppsvekt øker også blodvolumet og hjertets arbeid. Når hjertet må anstrenge seg mer for å pumpe ut blod, blir hjertemuskelveggen tykkere og stivere. Da fungerer hjertet dårligere både med hensyn til å ta imot blod og til å pumpe blodet ut til kroppens organer. Dermed øker risikoen for hjertesvikt, sier Hjelmesæth.

Det betyr ikke at det er uvesentlig hvordan kolesterolverdier og blodsukker er, mener han.

- Høyere kolesterol øker jo risikoen for hjerteinfarkt blant annet, og det er jo heller ikke ønskelig, og det kan også føre til hjertesvikt, sier Hjelmesæth.Han mener det er viktig å anføre at denne studien er en observasjonsstudie som ikke har direkte beviskraft, og at ingen randomisert kontrollert studie har foreløpig bevist at vektreduksjon reduserer forekomsten av hjertesvikt.


Sykepleiere vet lite om helserisikoen ved turnusarbeid

– Dette er urovekkende, mener Henriette Warpe, som står bak undersøkelsen.

 
Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
sprek