Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident Norges idrettsforbund